Get started learning Python with DataCamp's free Intro to Python tutorial. Learn Data Science by completing interactive coding challenges and watching videos by expert instructors. Start Now!

Previous Tutorial Next Tutorial

Funkcje o zmiennej liczbie argumentow


Każda funkcja w Pythonie otrzymuje określoną liczbę argumentów, jeśli została zdefiniowana w znany nam z poprzednich lekcji sposób:

def funkcja(pierwszy, drugi, trzeci):
  # robi cos z trzema argumentami
  ...

Możliwe jest również zdefiniowanie funkcji, która otrzymuje zmienną liczbę argumentów:

def foo(pierwszy, drugi, trzeci, *reszta):
  print "Pierwszy: %s" % pierwszy
  print "Drugi: %s" % drugi
  print "Trzeci: %s" % trzeci
  print "I cala reszta... %s" % list(reszta)

Zmienna "reszta" jest tablicą zmiennych, która przechowuje wszystkie argumenty przekazane funkcji foo poza pierwszymi trzema argumentami. Tak więc wywołanie foo(1,2,3,4,5) wypisze:

Pierwszy: 1
Drugi: 2
Trzeci: 3
I cala reszta... [4, 5]

Argumenty do funkcji można przesyłać także za pomocą słów-kluczy, dzięki czemu kolejność w jakiej zostały podane argumenty nie ma znaczenia:

def funkcja(pierwszy, drugi, trzeci, **opcje):
  if opcje.get("akcja") == "dodaj":
    print "Suma to: %d" % (pierwszy + drugi + trzeci)

  if opcje.get("zwroc") == "pierwszy":
    return pierwszy

wynik = funkcja(1, 2, 3, akcja = "dodaj", zwroc = "pierwszy")
print "Wynik: %d" % wynik

Po wykonaniu tego skryptu na wyjściu ujrzymy:

Suma to: 6
Wynik: 1

Funkcja otrzymuje 3 argumenty. Jeśli dodatkowy argument "akcja" jest dany i każe dodać liczby, to suma zostanie wypisana. Funkjca wie, że ma zwrócić wartość pierwszego argumentu, jeśli do argumentu "zwroc" podasz odpowiednią wartość.

Ćwiczenie

Napisz funkcje "foo" i "bar" tak, aby mogły otrzymywać zmienną liczbę argumentów (3 lub więcej). Funkcja foo musi zwracać liczbę dodatkowych argumentów jakie otrzymała. Funkcja bar musi zwracać True, jeśli argument przypisany słowu kluczowemu magiczna_liczba jest równy 7, oraz False w przeciwnym razie.


This site generously supported by DataCamp. DataCamp offers online interactive Python Tutorials for Data Science. Join over a million other learners and get started learning Python for data science today!

Previous Tutorial Next Tutorial