Podstawowe operatory


Ta sekcja wyjaśnia jak posługiwać się podstawowymi operatorami w Pythonie.

Operatory arytmetyczne

Tak jak w innych językach programowania dostępne są operatory dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia na liczbach.

suma = 1 + 2 * 3 / 4.0

Spróbuj przewidzieć jaką wartość będzie miała ta zmienna. Czy Python przestrzega reguł kolejności działań?

Innym dostępnym operatorem jest modulo (%), który zwraca resztę z dzielenia (dzielna % dzielnik = reszta).

reszta = 11 % 3

Używając dwoch znaków mnożenia otrzymujemy symbol potęgowania.

kwadrat = 7 ** 2
szescian = 2 ** 3

Operacje na napisach

Python umożliwia łączenie napisów za pomocą symbolu dodawania:

witajswiecie = "witaj" + " " + "swiecie"

Python pozwala także na "mnożenie" napisów, czyli uzyskanie ciągu powtarzających się sekwencji:

wielewitaj = "witaj" * 10

Operacje na tablicach

Tablice mogą być łączone za pomocą symbolu dodawania:

parzyste_dodatnie = [2,4,6,8]
nieparzyste_dodatnie = [1,3,5,7]
naturalne = parzyste_dodatnie + nieparzyste_dodatnie

Tak jak w przypadku stringów możliwe jest tworzenie tablic o powtarzającym się ciągu elementów za pomocą znaku mnożenia:

print [1,2,3] * 3

Ćwiczenie

Wypełnij tablice x_tab i y_tab tak, aby zawierały odpowiednio 10 obiektów x i 10 y. Stwórz także tablicę o nazwie duza_tab, która będzie zawierała po 10 zmiennych x i y. Zrób to dodając do siebie wspomniane wyżej tablice.

Dociekliwych informuję, że funkcja object powołuje do życia obiekt najbardziej podstawowego typu, jaki jest dostępny w pythonie. Natomiast metoda .count() zwraca liczbę elementów zapisanych w tablicy.


Copyright © learnpython.org. Read our Terms of Use and Privacy Policy